Ordføraren si veke

Oddmund Klakegg
oddmund.klakegg@jolster.kommune.no
57 72 61 05/99 20 26 61

Måndag 21.01.19
13:00 Politisk organisering
19:00 Medlemsmøte

Tysdag 22.01.19
08:00 Møte Sparebankstiftingen 

Onsdag 23.01.19
09:30 Bkk
10:30 Møte om kartlegging - innplassering
13:00 Styremøte SYS IKL

Torsdag .24.01.19
09:00 Formannskap
16:00 Sunnfjord kommune - bruk av Førde rådhus

Fredag 25.01.19
12:00 Sunnfjord kommune - møte mellom
           ordførarane og prosjektgruppa