Ordførar

Oddmund Klakegg (SP) er ordførar i valperioden 2015 - 2019. Ordføraren leier møta i kommunestyret og formannskapet og er kommunen sin rettslege representant der slik mynde ikkje er tillagt andre. Jakob Andre Sandal (SV) er vald som varaordførar.

 

E-post til Ordføraren er oddmund.klakegg@jolster.kommune.no

Epost til varaordførar er jasandal@gmail.com

 

I perioden frå måndag 15. januar og ut juni 2018 var ordførarverv delt i 50% på Oddmund Klakegg og 50% på Jakob Andre Sandal.

.
Kontaktinformasjon
Telefon Oddmund Klakegg 57 72 61 05
Mobiltelefon Oddmund Klakegg  99 20 26 61
Mobiltelefon Jakob Andre Sandal  97 77 73 92

Oddmund klagegg

 

Jakob Andre Sandal