Ordførar

Oddmund Klakegg (SP) er ordførar i valperioden 2015 - 2019. Ordføraren leier møta i kommunestyret og formannskapet og er kommunen sin rettslege representant der slik mynde ikkje er tillagt andre. Jakob Andre Sandal (SV) er vald som varaordførar.

I perioden frå måndag 15. januar og ut juni 2018. Ordførarverv delt i 50% på Oddmund Klakegg og 50% på Jakob Andre Sandal. Jakob Andre Sandal vil møte for Oddmund Klakegg i kommunestyre og formannskap i denne perioden.

E-post til Ordføraren er oddmund.klakegg@jolster.kommune.no

Epost til varaordførar er jasandal@gmail.com

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 12.01.2018
.
Kontaktinformasjon
Telefon Oddmund Klakegg 57 72 61 05
Mobiltelefon Oddmund Klakegg  99 20 26 61
Mobiltelefon Jakob Andre Sandal  97 77 73 92

Oddmund klagegg

 

Jakob Andre Sandal

Klakegg Oddmund.jpg - Klikk for stort bilete

 

Sandal Jakob Andre SV.jpg - Klikk for stort bilete