Ordførar

Oddmund Klakegg (SP) er ordførar i valperioden 2015 - 2019. Ordføraren leier møta i kommunestyret og formannskapet og er kommunen sin rettslege representant der slik mynde ikkje er tillagt andre. Jakob Andre Sandal (SV) er vald som varaordførar.

 

E-post til Ordføraren er oddmund.klakegg@jolster.kommune.no

Epost til varaordførar er jasandal@gmail.com

 

I perioden frå måndag 15. januar og ut juni 2018 var ordførarverv delt i 50% på Oddmund Klakegg og 50% på Jakob Andre Sandal.

.
Kontaktinformasjon
Telefon Oddmund Klakegg 57 72 61 05
Mobiltelefon Oddmund Klakegg  99 20 26 61
Mobiltelefon Jakob Andre Sandal  97 77 73 92

Oddmund klagegg

 

Jakob Andre Sandal

Klikk for stort bilete

 

Klikk for stort bilete