Godtgjersle politikarar

Klikk for stort bileteReglement for godtgjersle til folkevalde vart handsama i møte den 27.2.2018 i sak 16/18 med slikt vedtak

 

 

 

 

 

Jølster kommunestyre vedtek at grunnlaget for sats i Jølster kommunen sitt reglement - godtgjersle folkevalde vert justert til 92% av stortingsrepresentantane si årlege godtgjersle. Revidert sats i reglement får verknad frå 01.01.2018, elles vert reglementet uendra.

Reglementet for godtgjersla for folkevalde i Jølster kommune måreviderast med hensyn til harmonisering av godtgjersle til alle folkevalgte, jf dei andre kommunane vi skal slå oss saman med.

Administrasjonen må foreslå eventuelt budsjettdekning for ei verknad frå og med 1.januar 2018.

Nytt vedtak i saka blir teke når dette er utgreidd.

Lenke til Reglement (PDF, 447 kB)oppdatert godtgjersle til folkevalde (pdf,24,7 Kb) gjeldande frå 1.1.2018.

Folkevalde er ansvarleg for å sende inn reiserekning og skjema for tapt arbeidsforteneste for møter der ein har møtt som folkevald.

Her finn du skjema skjema for tapt arbeidsforteneste:

Reiserekning skal levarast via Visma rekneskapssystem Pålogging til Visma

Reiserekning til nedlasting og utfylling (XLS, 58 kB)

Rettleiing på levering av reiserekning (PDF, 2 MB) ti Visma

Kontakt

bilde av personen: Svanhild Røkenes
Førstekonsulent
  • Tlf: 57 72 61 43
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: