Godtgjersle politikarar

Opplæring i bruk av iPad - Klikk for stort bilete Reglement for godtgjersle til folkevalde for kommunestyreperioden 2015 2019 vart handsama i møte 29.9.2015 i sak 61/15. Det vart ikkje vedteke endringar.  Reglementet vedteke den 19.6.12 vart vidareført utan endringar.

Lenke til Reglement (PDF, 492 kB)for godtgjersle til folkevalde (pdf,24,7 Kb)

Folkevalde er ansvarleg for å sende inn reiserekning og skjema for tapt arbeidsforteneste for møter der ein har møtt som folkevald.

Her finn du skjema skjema for tapt arbeidsforteneste:

Reiserekning skal levarast via Visma rekneskapssystem

Pålogging til Visma

Rettleiing på levering av reiserekning (PDF, 2 MB)

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 22.05.2017

Kontakt

bilde av personen: Svanhild Røkenes
Førstekonsulent
  • Tlf: 57 72 61 43
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: