Du ser her ei liste over alle møta det er sendt ut innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Dersom du klikkar på et vekenummer, får du ei liste over alle møta den veka, og ved å klikke på eit møte får du mer informasjon om møtet. Det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen.
Clear

    Kontaktinformasjon om tenesta

    Jølster kommune, Tenestekontoret
    Jølster kommune
    6843 Skei i Jølster

    Telefon: 57726100