Du ser her ei liste over alle møta det er sendt ut innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Dersom du klikkar på et vekenummer, får du ei liste over alle møta den veka, og ved å klikke på eit møte får du mer informasjon om møtet. Det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen.

Kontaktinformasjon om tenesta

Jølster kommune, Tenestekontoret
Jølster kommune
6843 Skei i Jølster

Telefon: 57726100

Meir informasjon om tenesta