Kontrollutvalet

SEKOM

SEKOM er sekretariat for kommunale kontrollutval i Sunnfjord, Nordfjord og Ytre Sogn. SEKOM har kontor i Førde. SEKOM har eigne nettsider der dei legg ut innkallingar, møteboker med meir frå kontrollutvala. SEKOM si nettside finn du her.

Møteplan med saklister og møteprotokoll finn du her

Klikk for stort bilete

Kontrollutvalet 2015 - 2019

Medlemmer 

  1. Torbjørg Grimsbø Eskeland, H leiar
  2. Pål Befring, AP nestleiar
  3. Knut Gunnar Fonn, V
  4. Hildegunn Huus, SP
  5. Terje Erikstad, SP

Varamedlemmer

  1. Normann Årseth, Krf
  2. Hildegunn Risnes Gjelsvik, V
  3. Torkild Heieren, SP
  4. Silja Juklestad, SV
  5. Stig Tveit, AP