Kontrollutvalet

SEKOM

SEKOM er sekretariat for kommunale kontrollutval i Sunnfjord, Nordfjord og Ytre Sogn. SEKOM har kontor i Førde. SEKOM har eigne nettsider der dei legg ut innkallingar, møteboker med meir frå kontrollutvala. SEKOM si nettside finn du her.

Møteplan med saklister og møteprotokoll finn du her

Kontrollutvalet 2015 - 2019

Medlemmer 

  1. Torbjørg Grimsbø Eskeland, H leiar
  2. Pål Befring, AP nestleiar
  3. Knut Gunnar Fonn, V
  4. Hildegunn Huus, SP
  5. Terje Erikstad, SP

Varamedlemmer

  1. Normann Årseth, Krf
  2. Hildegunn Risnes Gjelsvik, V
  3. Torkild Heieren, SP
  4. Silja Juklestad, SV
  5. Stig Tveit, AP