Økonomiplan

Klikk for stort bilete

 

 

Økonomiplanen viser dei lange utviklingslinjene til Jølster kommune, og er derfor eit av dei vitigaste styringsverktøya til kommunen.

Jølster kommune sine økonomiske prioriteringar fire år fram i tid ligg i økonomiplanen. Prioriteringane som ligg til grunn er basert på kommuneplanane. Økonomiplanen er derfor handlingsdelen til kommuneplanane.

Kommunestyret reviderer økonomiplanen kvar vår på bakgrunn av endringar i rammevilkår, nye vedtak, nye politiske prioriteringar med meir. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet for inneverande år.

Økonomiplan (PDF, 551 kB)