Ledige stillingar

Du er velkommen  til å søkje ledige stillingar i Jølster kommune

Tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK, med 6 månaders prøvetid for nytilsette.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Når du skal søkje på stilling, bruk elektronisk søknadssenter

Elektronisk søknadssenter

Ledige stillingar for interne søkjarar:

Dersom du er fast deltidstilsett i Jølster kommune og ynskjer å utvide stillinga di, kan du søkje stillingar som er lyst ut internt.

Ledige stillingar for interne søkjarar

Andre ledige stillinger

 

Ledige stillingar