Kommunikasjonsstrategi

Klikk for stort bileteKvar einaste dag kommuniserer medarbeidarar i Jølster kommune med ei mengde personar både i og utanfor kommunen. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale media, og dagsorden blir sett av eit mangfald av personar.

God dialog er ein føresetnad for eit godt forhold mellom kommunen, innbyggjarane og samarbeidspartnarar. Kommunen sin legitimitet og omdøme er avhengig av at det er samsvar mellom dei forventningane innbyggjarane har til oss og kvalitet og omfang på dei tenestene vi leverer.

Sjå Jølster kommune sin Kommunikasjonsstrategi 2015 - 2020 (PDF, 534 kB)