Varsling av kritikkverdige høve på arbeidsplassen

Rutine for varsling av kritikkverdige høve på arbeidsplassen vart vedteken i kommunestyret den 26 septermber 2017.