Varsling av kritikkverdige høve på arbeidsplassen

Rutine for varsling av kritikkverdige høve på arbeidsplassen vart vedteken i kommunestyret den 26 septermber 2017. 

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 25.10.2017 av Carl-Richard Nyborg-Christensen
 
 
Login for redigering