Språkprofil

Ein av tre forstår ikkje innhaldet i offentleg informasjon. Vi ønskjer difor å ta tak i eigen skrivepraksis.
 

No har vi klar ein felles språkprofil for dei fire kommunane som skal bli ein ny kommune. Her finn du skriveråd og tips for å skrive klart og godt.