Verneområde

Verneombodet si rolle er å ta i vare arbeidstakarane sine interesser i saker som gjeld arbeidsmiljøet. Verneombodet sine oppgåver og rolle kan du lese meir om på Arbeidstilsynet sine nettsider

Kontakt

Hovudverneombod
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: