Senior

Tilsette lærer og utviklar seg gjennom heile yrkeslivet. Jølster kommune har ei grunnhaldning om at seniorar er ein ressurss med verdifull kometanse. 
 

Målsetjingar

  • Jølster kommune skal legge til rette for at den gjennomsnittlege avgangsalderen
    aukar.
  • Jølster kommunen vil behalde arbeidskraft og kompetanse.
  • Seniorar kan avslutte yrkeslivet med verdigheit og god helse.
  • Tilrettelegging skal gjere at seniorane både kan og vil halde fram.
  • Tilrettelegging skal ikkje føre til lågare forventningar og krav til seniorar. 
Du kan lese meir om Jølster kommune sin seniorpolitikk i lenkja under.
 
 

Jølster kommune vil saman med SiS kommunane tilby Seinorkurs kvart andre år. Det vart sist arrangert hausten 2015.