Permisjon

For einingar som nyttar "Min arbeidsplan", så søkjer de om kortare permisjonar der. For andre permisjonar, så nyttar de skjema under.

Jølster kommunestyre vedtok 27.02.2018 sak 9/18 slik endring permisjonsreglementet

  • punkt 9.1 i permisjonsreglement utgår frå 27.2.2018
  • permisjonsreglementet med unntak av punkt 9.1 er gjeldande frå 27.2.2018

Permisjonsreglverk (PDF, 40 kB)

Søknadsskjema pdf (PDF, 18 kB)