Permisjon

For einingar som nyttar "Min arbeidsplan", så søkjer de om kortare permisjonar der. For andre permisjonar, så nyttar de skjema under.

 

Permisjon for overgang til ny stilling §9-1 vart det i 2014 gjort ei presisering i praksisen. Sjå gjeldande praksis (PDF, 585 kB).

Sist endra 09.05.2016 10:27