Pensjon og forsikring

Ein tilsett les avisa saman ein bebuar. - Klikk for stort bilete Torbjørn Wingsternes

 

 

 

 

Pensjon:

Jølster kommune nyttar KLP - Kommunal Landspensjonskasse og SPK - Statens Pensjonskasse.

Du blir trekt 2% kvar månad i pensjon. Sjå lønsslippen.

Forsikring av tilsette:

Kommunen har ulukke/yrkesskade forsikring på deg som tilsett. Ulukke gjeld også reise til og frå jobb.

Er du sjukepleiar og arbeider i lav stillingsprosent?

Då skal du frå 1.4.2016 meldast inn i pensjonsordninga i KLP dersom samla stilling, hos ein eller fleire arbeidsgjevarar, utgjer 20 % stilling eller meir.

Dersom du arbeider hos fleire arbeidsgjevarar og er usikker på om stillinganedie til saman utgjer 20 % eller meir av full stilling, anbefaler vi deg å melde frå til dine arbeidsgjevarar dersom du totalt arbeider meir enn 75 timar i eit kvartal. Då vil arbeidsgjevarane sjekke om du skal meldast inn og sørge for dette. Les meir hjå KLP.