Min arbeidsplan

Tilsette i Jølster kommune nyttar Min arbeidsplan til å registrere timelønn, egenmelding, ynskje om ferie og kortare permisjonar ( inntil 14 dagar)

Alt ein søkjer om/legg inn skal sendast til næraste overordna ( e-post nederst)

Ein kan logge seg på via internett ved å søkje på Min arbeidsplan, og legge inn Jølster kommune feltet institusjon.

 Min arbeidsplan