Løn

Sentrale målsetjingar med lønspolitisksplan:

  • Vise hovudlinene for arbeidsgjevar sine prioriteringar ved lokale forhandlingar.
  • Skape eit realistisk forventingsnivå og godt samarbeidsklima i samband med lokale forhandlingar.
  • Bidra til å sikre Jølster kommune dyktige medarbeidarar på alle områder.

 

Ny lønstabell frå 01.08.2017 (PDF, 469 kB)

Sist endra 13.11.2017 09:23