Løn

Sentrale målsetjingar med lønspolitisksplan:

  • Vise hovudlinene for arbeidsgjevar sine prioriteringar ved lokale forhandlingar.
  • Skape eit realistisk forventingsnivå og godt samarbeidsklima i samband med lokale forhandlingar.
  • Bidra til å sikre Jølster kommune dyktige medarbeidarar på alle områder.

 

Ny lønstabell frå 01.07.2017 (PDF, 110 kB)

Publisert av Anette Sollid. Sist endra 05.07.2017 13:17 av Kjøsnes, Siv Carlsen
 
 
Login for redigering