Inkluderande arbeidsliv

Overordna mål med IA - avtala er å førebygge og redusere sjukefråver, styrke jobbnærveret og betre arbeidsmljøet, samt hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet.

Sjå arbeidsgjevarstrategi med handlingsdel for IA tiltak i 2016 (PDF, 2 MB)