Arbeidstakarorganisasjonar

Ein tillitsvald er vald av medlemmar i ei større eller mindre fagforening for å vere arbeidstakarane sin talsperson på arbeidsplassen. Ei fagforening er ei samanslutning av arbeidstakakarar innan same fag, og fagforeninga skal ivareta interessene til ei yrkesgruppe. Fagforeninga si  framste oppgåver er å kjempe for bedtre løn og gode arbeidsvilkår. Les meir om tillitsvaldordninga i Hovudavtala § 1 .

Arbeidstarkarorganisasjonar Hovudtillitsvald - Jølster kommune
Fagforbundet Elin Enebakk
Utdanningsforbundet Gro S. Dvergsdal
Delta Trine Mari Thorsen
Norsk Sykepleierforbund Britt Lovise Støfring
Fellesorganisasjonen Jostein Grov
Akademikerforbundet Maren Haugland
Naturviterne Anne Fetveit
Tekna Tor Arild Segtnan
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon Anne-Grete Nøttingnes
Den Norske Legeforening Bert Kårstad

Norsk Fysioterapeutforbund

Eli Skrede