Lover og avtaleverk

Arbeidsmiljølova skal sikre eit godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige tilsettingar,eit inkluderande arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakarar og arbeidsgjevar.

Lenkjer til Arbeidsmiljølova og andre lover og avtalar som kommunen styrer etter finn du her.