Sosiale media - ver varsam plakat

 Hugs at du jobbar for Jølster kommune, også når du nyttar sosiale media.