Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet er Jølster Kommune sitt styringssystem for ivaretaking av struktur, ansvar og sikring av kvalitet i tenestene.

Publisert av Anette Sollid. Sist endra 04.02.2015 22:25 av Sollid, Anette
 
 
Login for redigering