Utviklingssamtale

Ei utviklingssamtale er ei planlagt, systematisk og personlig samtale mellom deg og din leiar. Leiar har hovudansvar for å planlegge og gjennomføre samtala.

Publisert av Anette Sollid. Sist endra 30.03.2015 10:31 av Sollid, Anette
 
 
Login for redigering