Kompetanseplan

Riktig og god kompetanse sikrar kommunen kvalitet i tenestene, effektiv ressursutnytting og godt omdøme som ein attraktiv arbeidsplass. Jølster kommune ønskjer kompetanseplanar for alle einingar.

Publisert av Anette Sollid. Sist endra 27.02.2015 12:25 av Sollid, Anette
 
 
Login for redigering