Kompetanseplan

Jølster kommune vil bruke kompetansen som er i organisasjonen for å bidra til auka verdiskaping. Medarbeidarane sitt kompetansepotensial skal mobiliserast gjennom relevante oppgåver og utfordringar for å sikre kvalitet i teneste, effektiv ressursutnytting og godt omdøme som ein attraktiv arbeidsplass.
Publisert av Anette Sollid. Sist endra 25.04.2017 12:48 av Sollid, Anette
 
 
Login for redigering