Kompetanse

Riktig og god kompetanse sikrar kommunen kvalitet i tenestene, effektiv ressursutnytting og godt omdøme som ein attraktiv arbeidsplass. 

Sist endra 04.02.2015 22:12