Kompetanse

Riktig og god kompetanse sikrar kommunen kvalitet i tenestene, effektiv ressursutnytting og godt omdøme som ein attraktiv arbeidsplass.