Kompetanse

Riktig og god kompetanse sikrar kommunen kvalitet i tenestene, effektiv ressursutnytting og godt omdøme som ein attraktiv arbeidsplass. 

Publisert av Anette Sollid. Sist endra 04.02.2015 22:12 av Sollid, Anette
 
 
Login for redigering