Vi minner om søknadsfristen for produksjons- og avløysartilskot i jordbruket den 15. mars (teljedato 1. mars)

Sauer - Klikk for stort bilete

Det er husdyrprodusentar som kan søkje no. Den 15. mars er absolutt siste frist for å søkje. Dersom du ikkje har søkt innan fristen, får du ikkje tilskot. Sjå heimesida til Landbruksdirektoratet for meir informasjon.

Dersom du allereie har levert inn søknad, eller ikkje disponerer husdyr på teljedato 1. mars, kan du sjå bort frå denne påminninga.

Har du spørsmål, ta kontakt med Anne Fetveit (tlf. 57 72 61 22)