Vatningsforbod på Vassenden

Grunna stort vassforbruk må vi innføre vatningsforbod med umiddelbar virkning til alle som er tilknytta kommunalt vassverk på Vassenden. Dette med grunn at forbruk er større en det vi greier å produsere. Når forbod mot vatning vert oppheva vert kontinuerleg vurdert og meldt på denne heimesida.

Inntil vidare så vert det ikkje vatningsforbod for dei som er tilknytta Skei Vassverk. Dersom forbruket aukar meir enn det er i dag kan det verte innført påbod her og. Dette vert kontinuerleg overvåka og vurdert