Varsel om oppstart av arbeidet med "Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023»

Sunnfjord kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med "Kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023». Framlegg til planprogram vart handsama i fellesnemnda for Sunnfjord kommune den 6.2.2019.

Våre målsettingar er at planen skal fremje folkehelse, legge til rette  for lågterskel friluftsliv og bidra til at alle born og unge er aktive. Planen vil i hovudsak vidareføre anlegg som allereie finnast i dei gjeldande planane.  Saksdukument og framlegg til planprogram finn du her: 

Planprogram Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (DOCX, 2 MB)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - vedtak om oppstart og offentleg ettersyn (DOCX, 32 kB)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - planprogram - saksutgreiing (DOCX, 70 kB)

Varslingsbrev - oppstart og planprogram (DOCX, 62 kB)

Vi ynskjer tilbakemelding frå alle som er berørt av denne planen, og dei som er opptekne av idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i heile kommunen. Kom gjerne med konkrete innspel på prioriteringar og realisering av anlegg og aktivitetar. Skjema for innspel både på tiltak og anlegg finn du her. (PDF, 210 kB)

Innspel kan du gje både via epost, post og munnleg:

  • e-post: postmottak@forde.kommune.no eller
  • post: Førde kommune, postboks 338, 6801 Førde, innan 19.04.19

Merk innspel Sunnfjord kommune, arkivnummer 19/12.

  • munnleg: Kommunehuset på Skei vil vere ope 27.03.19 kl 16.00 – 20.00 slik at alle interesserte kan komme innom for diskusjon og gje sine tilbakemelding.

Spørsmål kan rettast til:

Førde: Inge Larsen 57 61 27 63/915 56326 il@forde.kommune.no

Gaular: Marit Birgitte Refvik 57 71 85 42/454 29930 birgitte.refvik@gaular.kommune.no

Jølster: Laila Bergheim Ommedal 57 72 61 29/992 02653 lbo@jolster.kommune.no

Naustdal: Robert Gelin Rysjedal 57 81 61 05/402 13099 robert.rysjedal@naustdal.kommune.no

 

Prosjektansvarleg:

Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy

telefon kontor 57726114

mobil 90651070

epost: agn@jolster.kommune.no