Spelemidlar til kulturbygg - søknadsfrist 1. februar

Vi minner om at fristen for å søke om spelemidlar til kulturbygg er 1. februar. 

Midlane kan nyttast til nybygg, rehabilitering (ombygging og modernisering), men ikkje til vedlikehald og drift.  

Søknader om tilskot gjennom denne ordninga skal sendast inn elektronisk og via kommunen. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!

Du finn retningsliner og link til søknadsskjema ved å gå inn på denne sida.

Publisert av Laila Bergheim Ommedal. Sist endra 08.01.2018