Skei- og Vassenden Vassverk

Vassenden vassverk - Klikk for stort bilete Abonnentar som er tilknytta Vassenden Vassverk kan nytte vatn som normalt då basseng har god fylling. Vatning kan berre utførast med vatnekanner og liknande. Vatning med vass-spredarar vert ikkje akseptert. Vert vassforbruket for stort så må vi innføre nye restriksjonar då pumpekapasitet har avgrensa kapasitet. Situasjon vert fortløpande vurdert.

Abonnentar tilknytta Skei Vassverk kan utnytte kapasiteten slik det vert gjort i dag. Anlegget har tilfredstillande vassfylling. Situasjon vert fortløpande vurdert.