Serviceskyss - transporttilbod

Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle. Det er først og fremst tenkt som eit tilbod til eldre eller dei som har vanskar med å følgje offentlege transporttilbod, eller dei som har lang veg til slik skyss

Det er sett opp ruter på faste dagar og til fast tid.
 

På Heimesida til Kringom finn du informasjon om prisar, stoppestader og tinging for serviceskyssen