Serviceskyss i Jølster kommune

Rutene går no kvar veke og ikkje annakvar som tidlegare.

Målgruppe er personar som har reisebehov på dagtid til bygde-/kommunesenter,

manglar eit ordinært rutetilbod og som evt. har vanskar med å kome seg til haldeplass.

Sandalen-Vassenden-Jølstraholmen går torsdager til sentrum kl.09.30 og frå sentrum kl 12.30

Ålhus-Svidalen-Jølstraholmen går torsdager til sentrum kl 10.00 og frå sentrum kl 13.00

Eikås-Jølstraholmen går torsdager til sentrum kl 10.00 og frå sentrum kl 11.30

Sandalen-Dvergsdalen-Sægrov-Skei går fredager til sentrum kl 10.15 og frå sentrum kl 13.00

Bjørset-Årdalen-Skei går fredager til sentrum kl 10.00 og frå sentrum kl 12.30

Fonn-Førde-Skei går fredager til sentrum kl 09.30 og frå sentrum kl 12.00

 

Tinging

Alle som skal vere med Serviceskyssruta må tinge på førehand.

Jølstraholmen: ring 48 21 00 22 dagen før innan kl 15.00

Skei: ring 90 57 55 55 dagen før innan kl 15.00

Eigenandel for passasjerar er kr 30,- pr. tur.

Ved behov kan passasjerane verte henta heime og få hjelp med varer.

Dei oppsette hente/bringetidane kan justerast noko etter avtale med sjåføren.