Problem med vassforsyning i Vassenden-området

Det er problem med vassforsyning i heile Vassende-området på grunn av ein feil. Jølster kommune arbeider med å finne feilen og utbetre den.  Vi kjem med meir opplysningar etterkvart.