Oppdatering vassforsyning i Vassenden-området

Lekkasjen er lokalisert til sørsida av E-39 ved renseanlegget.Vassenden til og med Bøafeltet har no vatn.Alle i Hjellbrekke vert utan vatn i to tre timar til. Langhagane vert truleg utan vatn det meste av dagen.