Ønskjer du varsel om flaum- og skredfare?

Klikk for stort bilete På varsom.no kan du registrere deg med brukar og få tilsendt varsel om ulike naturfarar som mellom anna skred og flaum. Du kan velje ut kva kommunar du vil ha varsel for og du kan få det på både e-post og mobiltelefon/sms.

 

På varsom.no finn du «Abonner på naturfarevarsler» som eit eige val i menyen (i venstre- og toppmeny ved bruk av PC og i toppmeny ved bruk av mob.). Gå inn der og registrer deg og få dei varsla du har interesse av.

Ønskjer du varsel om flaum- og skredfare?