Nytt administrativt system for barnehagesektoren

Jølster kommune får nytt administrativt system for barnehage. Frå 01.01.2019 skal barnehagesektoren byrje å bruke Visma Flyt barnehage.

Dette betyr at ein ikkje kan søkje barnehageplass før den nye søkjarportalen er på plass. De vil få beskjed når den er klart slik at de kan søkje barnehageplass for barnehageåret 2019/2020.

Dei som allereie har søkt i dagens søkjarportal må søkje på nytt i Visma Flyt barnehage når det er på plass.

 

Søknadsfristen for nytt barnehageopptak er 1. mars 2019.