Møte i Jølster kontrollutval  4. mai kl. 9:30

Det vert møte i Jølster kontrollutval  4. mai kl. 9:30 i formannskapssalen.  Innkallinga er sendt til nettbrett for dei faste medlemane, rådmannen og kommunestyret (til info).

Rådmannen er innkalla i sakene 19-20/18, og revisor i sakene 20-21/18.

Sakslista finn de på:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_sekom/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=356&