Kulturmidlar 2019

Klikk for stort bileteJølster kommune set kvart år av kulturmidlar til fordeling mellom lag og organisasjonar i kommune. Vi oppmodar lag, organisasjonar og andre til å søkje på kulturmidlar. Søknadsfrist 25.oktober 2019

 

 

Søknadsskjema

Retningsliner vedteke av OKH 27.02.12:

Jølster kommune legg fylgjande prinsipp til grunn ved tildeling av kulturmidlar:

 1. Barn og unge skal prioriterast ved tildeling av kulturmidlar.
   
 2. 2. 60% av samla kulturmidlar skal fordelast 1. april.
  Midlane skal fordelast etter fylgjande prinsipp:
  40% til idrettslag til fordeling
  30% til musikkråd til fordeling
  30% til andre med søknadsfrist 1. april.
   
 3. 3. 40% av samla kulturmidlar kan søkast på av alle og vert å fordele av utval for oppvekst, kultur og helse gjennom året.  Eventuell rest vert fordelt på hausten, med søknadsfrist 16.november.