Kulturmidlar 2018

Ved ein feil er ikkje kulturmidlane for hausten 2018 utbetalt.

Desse vil snarast råd bli utbetalt til dei som fekk tildeling i utval for oppvekst, kultur og helse i november.