Kartlagde og verdsette friluftslivsområde ferdigstilt for Jølster

Verdsette friluftslivsområde Jølster - Klikk for stort bilete Jølster kommune er ferdige med kartlegging og verdsetjing av sine friluftslivsområder, som første kommune ut i Sogn- og fjordane.

Du finn dei i fylkesatlas og i naturbase. Faktark for kvart område får du opp ved å klikke og opne nytt vindauge.

Vi takkar alle som har bidrege med sin kunnskap og gjeve innspel i prosessen.

Faktaark Steinegga - Klikk for stort bilete