Hugs søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket 15. oktober 2017

Teljedato er 1. oktober.  Opplysningane i søknaden kan endrast fram til 29. oktober. Søknadsfristen for regionale miljømidlar (RMP) er og 15. oktober. 

Publisert av Solfrid Trå. Sist endra 11.10.2017

Link til Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang

Regionalt miljøprogram: https://www.fylkesmannen.no/sfj/rmp/

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål, eller har problem med å registrere søknad.