Gratis trening

Aktiv Kvardag brosjyre ny 2018.jpg - Klikk for stort bilete Aktiv Kvardag er eit treningstilbod retta til personar som mottar yting frå nav; sjukepengar, attførings- eller rehabiliteringspengar, dagpengar, arbeidsavklaringspengar eller uføretrygd.

 

Sjå brosyre for meir informasjon (PDF, 523 kB).

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 08.02.2018