Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon