Framlegg til forskrift om gebyr for private avlaupsanlegg

Framlegg til Forskrift om gebyr for sakshandsaming og tilsyn av private avlaupsanlegg vert lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for å kome med fråsegn er sett til 8.12.2017.

Saksutgreiing og framlegg til forskrift finn du på våre heimesider.

 

Fråsegn til framlegget kan du sende til:

Jølster kommune
Ospene 1
6843 Skei i Jølster

eller

postmottak@jolster.kommune.no

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 23.11.2017