Felles kontrollutvalsmøte for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal 7. november

Klikk for stort bilete Det vert felles kontrollutvalsmøte den 7. november

Tid: kl 10.00

Stad: Førde rådhus, møterom 440 Sunnfjord

Sakliste til møtet