Få breva dine rett på mobilen

Digital postkasse mobilbruke.JPG - Klikk for stort bilete

Skaff deg digital postkasse og få breva raskare – rett på mobilen eller datamaskina di. Digital postkasse er internett sitt svar på din vanlege postkasse. Er du klar til å ta imot posten digitalt?

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 23.01.2018

 

Fordelane med digital postkasse

  • Du får breva dine raskare enn på papir
  • Breva er tilgjengelege over alt der du har internett
  • Posten vert lagra trygt og du slepp å rote papirbreva vekk
  • Du sparar miljøet med mindre avfall og transport
     

Kva treng eg for å opprette ein digital postkasse?

Du må ha ein personleg, elektronisk ID på høgaste tryggingsnivå, til dømes BankID eller BankID på mobil. 

 

Korleis får eg digital postkasse? 

Du kan velje å bruke Digipost eller e-Boks. Dei er likestilte og oppfyller krava som gjeld for sikker sending av digital post. 

 

Opprett Digipost

 

Opprett e-Boks

 

Korleis veit eg at det kjem post til meg?

Når du får digital post vil du få eit varsel på SMS eller e-post. Då veit du at noko er sendt til deg. For å lese brevet loggar du deg inn i din postkasse med BankID, MinID, Buypass eler Commfides. 

 

Nyttig å samle posten frå det offentlege ein stad

Stadig fleire offentlege verksemder vil sende deg digital post. Det er difor nyttig for deg å opprette ein digital postkasse der du får samla all post frå det offentlege. 

 

>> Alt du treng å vite om digital postkasse finn du på norge.no