Eigedomsskatteliste for Jølster kommune 2019

Eigedomsskatteliste for Jølster kommune 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn.

Skattelista er tilgjengeleg på kommunehuset og på nettsida i tida 04.03. – 25.03.2019

Skatteliste 2019 (PDF, 3 MB)