Biblioteket på Skei stengt 11. desember pga kommunestyremøte

På grunn av budsjettmøte i kommunestyret vert bilioteket på Skei stengt den 11.12.
Du kan levere inn bøker til tenestekontoret.

Biblioteket er open på dagtid 08.00 - 15.30 og du kan ta kontakt med Tenestekontoret for levering og lån av bøker.