Avlyste politiske møter

Møte i Utval for oppvekst og kultur 09.04.19 og møte i Utval for plan og næring 10.04.19 er avlyste, då det ikkje er saker til behandling