Avlingssvikt - dokumentasjon og erstatning

Tørke har ført til redusert avling på første slåtten, men mykje kan rette seg med ein god andre/tredje slått. Gje melding til kommunen straks du vert klar over avlingssvikt som skuldast klima. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Landbruksdirektoratet har lagt ut informasjon på sine nettsider om avlingssvikt på grunn av klimaskade, og kva som er viktig å tenkje på i samband med ein eventuell søknad om erstatning.

Du finn meir informasjon her:

https://www.fylkesmannen.no/Sogn-og-Fjordane/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Avlingssvikt---dokumentasjon-og-erstatning/

Landbruksdirektoratet