Åtvaring - isen på Jølstravatnet er ikkje trygg!

Fjellro 1 - Klikk for stort bilete Trass i ein lang periode med kulde er isen på Jølstravatnet ikkje trygg å ferdast på.

Tjukkelsen på isen varierer og mange stader er det opne råker. Vi vil difor advare mot ferdsel på isen.